/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 66 (2023), No. 2

Vol. 66 (2023), No. 1

Vol. 65 (2022), No. 2

Vol. 65 (2022), No. 1

Vol. 64 (2021), No. 2

Vol. 64 (2021), No. 1

Vol. 63 (2020), No. 2

Vol. 63 (2020), No. 1

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Vol. 65 (2022), No. 1


1.
Српска нормативистика у 21. веку с посебним освртом на резултате српске лексикографије
Ивана Лазић Коњик, Слободан Новокмет
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Vol. 65, No. 1, p. 7–24

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.1.1
Detailed
2.
Предлошки акузатив као објекатска допуна
Нада Арсенијевић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Vol. 65, No. 1, p. 25–45

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.1.2
Detailed
3.
Осврт на женско-мушке разлике у хроматском именовању у стандардном српском језику
Сања Кример-Габоровић, Ивана Јаковљев
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Vol. 65, No. 1, p. 47–75

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.1.3
Detailed
4.
Акут у говорима косовско-ресавског дијалекта
(скица географског распореда)

Драгана Радовановић, Јована Николић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Vol. 65, No. 1, p. 77–93

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.1.4
Detailed
5.
Место нагласка речи у говору младих Врањанаца
Драгана Станковић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Vol. 65, No. 1, p. 95–116

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.1.5
Detailed
6.
Not My Cup of Tea or Must Have: Borrowing of English Multi-Word Units intо Serbian
Biljana Mišić Ilić
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Vol. 65, No. 1, p. 117–131

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.1.6
Detailed
7.
Moрфолошка адаптација позајмљеница из јапанског језика у српском
Јелена Ковачевић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Vol. 65, No. 1, p. 133–153

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.1.7
Detailed
8.
Sur les relations entre les emplois spatiaux et «météorologiques» de la préposition par en franҫais
Tijana Ašić, Marija Simović
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Vol. 65, No. 1, p. 155–171

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.1.8
Detailed