/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 66 (2023), No. 2

Vol. 66 (2023), No. 1

Vol. 65 (2022), No. 2

Vol. 65 (2022), No. 1

Vol. 64 (2021), No. 2

Vol. 64 (2021), No. 1

Vol. 63 (2020), No. 2

Vol. 63 (2020), No. 1

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Vol. 63 (2020), No. 1


1.
On Šaxmatov’s Law
Frederik Kortlandt
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Vol. 63, No. 1, p. 7–9

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.1
Detailed
2.
Оружие, орудие, серб. урутка и смешение приставок
Александар Лома
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Vol. 63, No. 1, p. 11–19

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.2
Detailed
3.
Сх. каиш ’кајсија’
Орсат Лигорио
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Vol. 63, No. 1, p. 21–24

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.3
Detailed
4.
Православна Славија
(у словенској историји и у историјској славистици)

Ана Кречмер
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Vol. 63, No. 1, p. 25–46

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.4
Detailed
5.
Версификација Његошевог спјева Шћепан Мали
(реконструкција силабичких константи)

Радмило Маројевић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Vol. 63, No. 1, p. 47–66

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.5
Detailed
6.
Вредносни судови о различитим реализацијама акцента
Дејан Средојевић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Vol. 63, No. 1, p. 67–90

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.6
Detailed
7.
Does Serbian Have Three Demonstratives?
Francis Corblin, Tijana Ašić
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Vol. 63, No. 1, p. 91–114

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.7
Detailed
8.
Из српске фразеологије: (видети) чија мајка црну вуну преде
лингвокултуролошки приступ

Првослав Радић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Vol. 63, No. 1, p. 115–130

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.8
Detailed
9.
О траговима неоакута у говорима северозападне Србије
Мирјана Петровић-Савић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Vol. 63, No. 1, p. 131–139

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.9
Detailed