/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 65 (2022), No. 1

Vol. 64 (2021), No. 2

Vol. 64 (2021), No. 1

Vol. 63 (2020), No. 2

Vol. 63 (2020), No. 1


Предлошки акузатив као објекатска допунаНада Арсенијевић


Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Vol. 65 (2022) No. 1

Citation export: