/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 8 (2019), »

• Book metadata
• Contents

Vol. 7 (2018), »

Vol. 6 (2017), »


Вуков Рјечник из новог угла
(на примеру корпусне анализе именице мјесто)Рајна ДрагићевићПредавања 8, Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, Vol. 8 (2019)

Article 12 (p. 151-163)

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch12

Read full textCitation export: