/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 8 (2019), »

• Book metadata
• Contents

Vol. 7 (2018), »

Vol. 6 (2017), »


О два морфосинтаксичка облика поређења у реченициЖивојин СтанојчићПредавања 8, Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, Vol. 8 (2019)

Article 10 (p. 131-136)

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch10

Read full textCitation export: