/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 8 (2019), »

Vol. 7 (2018), »

Vol. 6 (2017), »

• Book metadata
• Contents

Дијалошка отвореност књиге песама „Тражим помиловање” Десанке МаксимовићСлавко ПетаковићПредавања 6, Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, Vol. 6 (2017)

Article 7 (p. 81-88)

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2017.6.ch7

Read full textCitation export: