/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 8 (2019), »

Vol. 7 (2018), »

Vol. 6 (2017), »

• Book metadata
• Contents

О именовању човека као животиње и фигуративним значењима зоолексема у великим описним речницима српског језикаДрагана Вељковић СтанковићПредавања 6, Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, Vol. 6 (2017)

Article 12 (p. 131-146)

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2017.6.ch12

Read full textCitation export: