/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 63 (2020), Br. 2

Knj. 63 (2020), Br. 1

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Knj. 63 (2020), Br. 2


1.
Реконструкција штампарских грешака на основу замјене вокалских графема (у Његошевом спјеву Шћепан Мали)
Радмило Маројевић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Knj. 63, Br. 2, str. 7-31

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.1
Detaljnije
2.
Qualitative and Quantitative Distinctions Between Lexical Accents of Standard Serbian in the Speech of Novi Sad (Minimal Pair Corpus)
Dejan Sredojević, Maja Marković
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Knj. 63, Br. 2, str. 33-53

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.2
Detaljnije
3.
Значењска супротност придева српског језика у реченичном контексту
Милена Јакић Шимшић, Тијана Весић Павловић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Knj. 63, Br. 2, str. 55-74

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.3
Detaljnije
4.
Синтаксичко-семантичке карактеристике допуна придева
Наташа Киш
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Knj. 63, Br. 2, str. 75-98

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.4
Detaljnije
5.
Самосталне условне клаузе: међузависност граматике и прагматике
Јован Чудомировић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Knj. 63, Br. 2, str. 99-118

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.5
Detaljnije
6.
Значење и концептуализација важног (на материјалу руског језика)
Марија Стефановић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Knj. 63, Br. 2, str. 119-138

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.6
Detaljnije
7.
Изражавањe ауторског става у уводницима и онлајн коментарима на руском језику
Радослава Трнавац
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Knj. 63, Br. 2, str. 139-152

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.7
Detaljnije
8.
О неким синтаксичко-семантичким типовима узрочних конструкција у српском и мађарском језику
Душанка Звекић-Душановић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Knj. 63, Br. 2, str. 153-163

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.8
Detaljnije
9.
Дискурсни маркери en effet, effectivement, en fait и њихови српски функционални еквиваленти
Анђела Васиљевић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2020. - Knj. 63, Br. 2, str. 165-189

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.9
Detaljnije