/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 18/1 (2022) »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

Knj. 17/1 (2018) »

Knj. 16/2 (2017) »

Knj. 16/1 (2017) »

Knj. 15/2 (2016) »

Knj. 15/1 (2016) »

MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, Knj. 18/1 (2022)

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1

1.
Библиотеке и феминизам: места разлике
Биљана Дојчиновић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Knj. 18/1, str. 7–21

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch1
Detaljnije
2.
Women in Leadership: Libraries and Professional Library Education in Kansas
Andrew J. M. Smith
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Knj. 18/1, str. 22–37

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch2
Detaljnije
3.
Феминизам: појам, историјат, главне тенденције и формирање политичког субјекта
Татјана Брзуловић Станисављевић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Knj. 18/1, str. 38–59

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch3
Detaljnije
4.
Библиотекарство као женска професија
Наташа Симић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Knj. 18/1, str. 60–90

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch4
Detaljnije
5.
Допринос Еве Вероне југословенском библиотекарству и библиографији
Гордана Ђоковић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Knj. 18/1, str. 91–103

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch5
Detaljnije
6.
Марија Илић Агапова библиотекарка и борац за женска права
Оја Кринуловић, Марија Булатовић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Knj. 18/1, str. 104–112

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch6
Detaljnije
7.
Допринос жена развоју српске библиографије
Драгана Грујић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Knj. 18/1, str. 113–132

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch7
Detaljnije
8.
Мирис жене у библиотеци: феминистички часописи у српској периодици: 1918–1945
Миланка Бабић Вукадинов
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Knj. 18/1, str. 133–172

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch8
Detaljnije
9.
Значај првих женских колекција гитарских музикалија
Урош Дојчиновић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Knj. 18/1, str. 173–183

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch9
Detaljnije
10.
Feminism and Libraries in the Modern Islamic Countries: Examples of Iran, Saudi Arabia and Azerbaijan
Ema Miljković, Saeed Safari
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Knj. 18/1, str. 184–200

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch10
Detaljnije
11.
Француски фикциони роман и његови аутори, добитници награде Фемина — зачетак и неминовност феминизма у библиотекама
Милица Голубовић Тасевска
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Knj. 18/1, str. 201–210

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch11
Detaljnije
12.
Toril Moino čitanje Simon de Bovoar i računarska analiza Gošće
Miloš D. Đurić
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Knj. 18/1, str. 211–238

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch12
Detaljnije