/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 17/1 (2018), »

Knj. 16/2 (2017), »

Knj. 16/1 (2017), »

Knj. 15/2 (2016), »

Knj. 15/1 (2016), »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, Knj. 15/1 (2016)

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1

1.
Knjiga kao nosilac popularne kulture
Ljiljana Marković
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 13-22

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch1
Detaljnije
2.
Short Folk Prose Forms as Heirs of Cultural and Ethnic Heritage of Migrants and Hosts
Aleksandra Vraneš
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 23-29

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch2
Detaljnije
3.
Нека запажања о карактеристикама српског интернет новинарства
Јелена Јовановић Симић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 31-48

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch3
Detaljnije
4.
Virtuelna muzička nastava i digitalni izvori muzikalija
Uroš Dojčinović
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 49-58

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch4
Detaljnije
5.
Филологија будућности: „e-филологија”
Корнелије Квас
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 59-71

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch5
Detaljnije
6.
Виртуелна библиотека Николе Тесле
Ивана Ћирић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 73-86

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch6
Detaljnije
7.
Кључне речи уметничког текста као предмет психолингвистичког истраживања
Марјана Розенфељд, Софија Заболотнаја
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 87-94

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch7
Detaljnije
8.
Дигитална писменост или неписменост
Милица Обреновић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 95-104

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch8
Detaljnije
9.
Књига и језик на интернету
Сузана Јовановић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 105-111

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch9
Detaljnije
10.
Сабрана и изабрана дела руске књижевности у преводима на српски језик
анализа библиографске грађе
Ана Голубовић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 113-122

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch10
Detaljnije
11.
Сами у дигиталном друштву
Јована Јовановић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 123-131

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch11
Detaljnije
12.
Прагматичке карактеристике виртуелне комуникације: Грајсове конверзацијске максиме
Зорица Прњат
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 133-142

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch12
Detaljnije
13.
Библиотеке ваздухопловних установа у Србији
Љиљана Мацура
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 143-153

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch13
Detaljnije
14.
Периодика Српске православне цркве на интернету
Сања Цвркота
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 155-170

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch14
Detaljnije
15.
Најважнији мађарски књижевни интернет-портали
Марко Чудић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 171-183

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch15
Detaljnije
16.
Digitalne tehnologije kao sredstvo pretvaranja javne biblioteke u centar lokalne zajednice
Jasmina Bajo
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 185-195

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch16
Detaljnije
17.
КоБСОН 24/7
Татјана Тимотијевић, Жељко Димитријевић, Катарина Перић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 197-211

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch17
Detaljnije
18.
Аспекти модернизације савремене српске књижевности - виртуелно између поетичког експеримента и хипертекста: изазови и ограничења књижевне семиологије
Сања Голијанин Елез
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 213-252

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch18
Detaljnije
19.
Virtuelne zavičajne zbirke - razmjena kultura
Fuad Baćićanin, Avdija Salković, Emina Selmanović
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 253-268

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch19
Detaljnije
20.
Принцип отвореног приступа у области аудио-визуелног превођења
Биљана Пајић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/1, str. 269-281

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch20
Detaljnije