/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 18/1 (2022) »

Knj. 17/1 (2018) »

Knj. 16/2 (2017) »

Knj. 16/1 (2017) »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

Knj. 15/2 (2016) »

Knj. 15/1 (2016) »

MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, Knj. 16/1 (2017)

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1

1.
Society, Communication and Development: For a New Semantic Resolution
Roberto Veraldi
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 13–23

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch1
Detaljnije
2.
Transculturality in the Context of Digital Humanities
Aleksandra Vranes, Ljiljana Markovic
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 25–35

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch2
Detaljnije
3.
Имагинарни светови ратника или бекство од стварности
Стана Смиљковић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 37–41

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch3
Detaljnije
4.
Рад југословенских студената у Француској на формирању и очувању културног, националног и државног идентитета
према „Гласнику југословенске омладине (1918-1919)”

Радмила Н. Тасић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 43–51

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch4
Detaljnije
5.
Divan Ahmeda Valija Jenipazarlija: kulturno i književno blago Novog Pazara
Avdija Salković, Fuad Baćićanin, Mersiha Kardović
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 53–61

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch5
Detaljnije
6.
Путеви речи у албанском језику
Ђорђе Божовић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 63–82

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch6
Detaljnije
7.
Библиографија као огледало транскултуралности
Драгана Грујић, Гордана Ђоковић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 83–91

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch7
Detaljnije
8.
Значај првих међународних скупова слависта за развој библиографије
Ана Голубовић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 93–102

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch8
Detaljnije
9.
Друштвене мреже у функцији развијања културе читања
Гордана Недељков
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 103–114

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch9
Detaljnije
10.
Трансформација музеја дигитализацијом
Милан Д. Ђурић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 115–124

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch10
Detaljnije
11.
Неки аспекти дискурса дигиталних музеја дигиталне уметности
Милош Д. Ђурић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 125–146

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch11
Detaljnije
12.
Набавка публикација у Универзитетској библиотеци у условима перманентне кризе
Вука Јеремић, Наташа Васиљевић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 147–157

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch12
Detaljnije
13.
Korišćenje društvenih mreža u bibliotekama Crne Gore
Dragana Marković
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 159–172

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch13
Detaljnije
14.
Транскултуралност и јавне библиотеке: студија случаја — пројекат „Дубровник и Котор - Градови и књиге”
Јасмина Бајо
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 173–188

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch14
Detaljnije
15.
Културна баштина Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић”
Марија Булатовић, Вера Петровић, Маја Ђорђевић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 189–200

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch15
Detaljnije
16.
Културна баштина и библиотеке
Снежана Б. Ненезић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 201–214

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch16
Detaljnije
17.
Неусклађеност вредновања међународне и националне културне баштине
Миодраг Ћујић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 215–229

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch17
Detaljnije
18.
Навођење географских карата у списку литературе/референци
Зорица Прњат
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 231–240

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch18
Detaljnije
19.
Значај и улога завичајног фонда
Милица Кривокапић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 241–256

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch19
Detaljnije
20.
Историјски архив у Кикинди — чувар (транс)културног наслеђа
Наташа Иветић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 257–265

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch20
Detaljnije
21.
Медијско образовање у Француској
Марина Милошевић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Knj. 16/1, str. 267–279

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch21
Detaljnije