/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 17/1 (2018), »

Knj. 16/2 (2017), »

Knj. 16/1 (2017), »

Knj. 15/2 (2016), »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

Knj. 15/1 (2016), »

MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, Knj. 15/2 (2016)

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2

1.
Sredstva za stvaranje pozitivnog imidža političara u ruskim internet-medijima
Marija Lapigina
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 13-17

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch1
Detaljnije
2.
Виртуелна култура: више питања него одговора
Вука Јеремић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 19-37

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch2
Detaljnije
3.
Ефекти дигиталних технологија на формирање читалачких навика
Виолета Стојменовић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 39-65

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch3
Detaljnije
4.
Онтологија у филозофији и информатици: потенцијална синтеза немогућег
Сања Антонић, Весна Шујица, Игор Живановић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 67-75

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch4
Detaljnije
5.
Мотив виртуелне егзистенције у савременом роману: предтехнолошко тело у женској имагинацији
Владислава Гордић Петковић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 77-87

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch5
Detaljnije
6.
Neke osobine digilekta mađarskog jezika
Annamária Bene
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 89-96

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch6
Detaljnije
7.
Библиотека „На длану”: коришћење мобилних апликација
Валентина Тасић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 97-108

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch7
Detaljnije
8.
Улога народних библиотека у развијању дигиталне писмености
Гордана Ђоковић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 109-117

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch8
Detaljnije
9.
Ставови студената Филолошког факултета у Београду према дигиталној писмености
Драгана Грујић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 119-128

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch9
Detaljnije
10.
Словачка на путу виртуелне културе
Јасмина Вуканић, Наташа Горановић-Прља
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 129-136

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch10
Detaljnije
11.
Улога наставе српског језика у развоју дигиталне писмености
Олгица Спасојевић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 137-148

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch11
Detaljnije
12.
Виртуелна стварност: брисање граница класичног концепта реалности и индивидуалних разлика
Јелена Радовић Јовановић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 149-162

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch12
Detaljnije
13.
Развој дигиталне писмености
Снежана Ненезић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 163-171

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch13
Detaljnije
14.
Улога виртуелних библиотека у процесу учења
Бојана Требињац
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 173-188

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch14
Detaljnije
15.
Тоталитарна интернет утопија („Круг” Дејва Егерса)
Кристијан Е. Векоњ
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 189-197

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch15
Detaljnije
16.
Virtualna kultura i digitalna distribucija medijskih tekstova
Aleksandra Milovanović
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 199-213

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch16
Detaljnije
17.
Виртуелна култура у процесима развоја, презентације и очувања културе савременог друштва
Зоран Здравковић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 215-247

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch17
Detaljnije
18.
Никола Тесла - дечакова прича у виртуелном простору
Милан Д. Ђурић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 249-264

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch18
Detaljnije
19.
Diskursni markeri u akademskim predavanjima iz elektrotehnike i mašinske tehnike
Miloš D. Đurić
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 265-275

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch19
Detaljnije
20.
Нова парадигма културе: партиципативне праксе у савременим институцијама културе
Тамара Вученовић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 277-292

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch20
Detaljnije
21.
Materijalna kultura u virtualendu
Aleksandra Nikolić
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 293-302

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch21
Detaljnije
22.
Projekat Virtuelna biblioteka Srbije — osvrt i pogled u budućnost
Angelina Grujić, Emina Čano-Tomić, Ljubica Ljubišić
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2016. - Knj. 15/2, str. 303-317

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.2.ch22
Detaljnije