/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 18/1 (2022) »

Knj. 17/1 (2018) »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

Knj. 16/2 (2017) »

Knj. 16/1 (2017) »

Knj. 15/2 (2016) »

Knj. 15/1 (2016) »

MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, Knj. 17/1 (2018)

https://doi.org/10.18485/melissa.2018.17.1

1.
Пут до храма: слика Азије у путописима Миодрага Павловића
Предраг Петровић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2018. - Knj. 17/1, str. 13–24

https://doi.org/10.18485/melissa.2018.17.1.ch1
Detaljnije
2.
Књиге и библиотеке у путописима са пута свиле
Александра Вранеш
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2018. - Knj. 17/1, str. 25–32

https://doi.org/10.18485/melissa.2018.17.1.ch2
Detaljnije
3.
Диверзитет култура на Путу свиле: Орхонски натписи – први писани документи на турском језику
Ема Миљковић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2018. - Knj. 17/1, str. 33–40

https://doi.org/10.18485/melissa.2018.17.1.ch3
Detaljnije
4.
Iranian Libraries Along the Silk Road
Saeed Safari
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2018. - Knj. 17/1, str. 41–47

https://doi.org/10.18485/melissa.2018.17.1.ch4
Detaljnije
5.
Radikalna samokritika filozofije i misaona dostignuća starog Istoka
Aleksandar Prnjat
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2018. - Knj. 17/1, str. 49–54

https://doi.org/10.18485/melissa.2018.17.1.ch5
Detaljnije
6.
Егзодус на путу свиле: индијска железница као екстатичка метафора слободе
Александар Петровић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2018. - Knj. 17/1, str. 55–70

https://doi.org/10.18485/melissa.2018.17.1.ch6
Detaljnije
7.
Музика на Путу свиле
Урош Дојчиновић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2018. - Knj. 17/1, str. 71–78

https://doi.org/10.18485/melissa.2018.17.1.ch7
Detaljnije
8.
Museums in Villages as Guardians of Family Memory and Cultural Heritage
Maria Nikolova, Veselin Chantov
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2018. - Knj. 17/1, str. 79–85

https://doi.org/10.18485/melissa.2018.17.1.ch8
Detaljnije
9.
Ханови и каравансараји на Цариградском друму од 15. до 18. века
Младен Вељковић, Јелена Јевтић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2018. - Knj. 17/1, str. 87–102

https://doi.org/10.18485/melissa.2018.17.1.ch9
Detaljnije
10.
Развој папира на Путу свиле
Оја Кринуловић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2018. - Knj. 17/1, str. 103–110

https://doi.org/10.18485/melissa.2018.17.1.ch10
Detaljnije
11.
Трешњин цвет у српском ок(н)у
Миланка Бабић Вукадинов
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2018. - Knj. 17/1, str. 111–122

https://doi.org/10.18485/melissa.2018.17.1.ch11
Detaljnije
12.
Франкопанови „Путеви свиле”
Кристијан Векоњ
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2018. - Knj. 17/1, str. 123–133

https://doi.org/10.18485/melissa.2018.17.1.ch12
Detaljnije
13.
Bosanskohercegovačka knjižna kultura i Put svile: od početaka institucionalizacije do savremenih digitalnih praksi baštinskih ustanova
Lejla Kodrić Zaimović
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2018. - Knj. 17/1, str. 135–149

https://doi.org/10.18485/melissa.2018.17.1.ch13
Detaljnije
14.
Aутоматско упаривање на примеру двојезичног француско-српског корпуса
Јована Миловановић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2018. - Knj. 17/1, str. 151–161

https://doi.org/10.18485/melissa.2018.17.1.ch14
Detaljnije
15.
Дигитални алати у процесу усвајања страног језика
Дина Петровић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2018. - Knj. 17/1, str. 163–180

https://doi.org/10.18485/melissa.2018.17.1.ch15
Detaljnije
16.
Пут свиле на Даркнету
Јелена Јевтић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2018. - Knj. 17/1, str. 181–192

https://doi.org/10.18485/melissa.2018.17.1.ch16
Detaljnije
17.
„Кућа мудрости” и арапске преводилачке активности у средњем веку
Драгана М. Ђорђевић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2018. - Knj. 17/1, str. 193–205

https://doi.org/10.18485/melissa.2018.17.1.ch17
Detaljnije