/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 66 (2023), Бр. 1

Књ. 65 (2022), Бр. 2

Књ. 65 (2022), Бр. 1

Књ. 64 (2021), Бр. 2

Књ. 64 (2021), Бр. 1

Књ. 63 (2020), Бр. 2

Књ. 63 (2020), Бр. 1

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Књ. 65 (2022), Бр. 2


1.
Далматоромански реликти у Etimološkom rječniku hrvatskoga jezika (из балканског латинитета XV)
Орсат Лигорио
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Књ. 65, Бр. 2, стр. 7–18

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.2.1
Детаљније
2.
Поријекло и смисао топонима Котор
Миомир Абовић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Књ. 65, Бр. 2, стр. 19–34

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.2.2
Детаљније
3.
О прилозима узгред и успут у савременом српском језику
Анђела Васиљевић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Књ. 65, Бр. 2, стр. 35–52

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.2.3
Детаљније
4.
Значење закључивања у светлу аналитичке и синтетичке глаголске формализације — семантичка, синтаксичка и прагматичка анализа
Јелена Ајџановић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Књ. 65, Бр. 2, стр. 53–67

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.2.4
Детаљније
5.
Agreement and Attraction Errors in Relative Clauses in Serbian
Nataša Milićević, Tanja Milićev
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Књ. 65, Бр. 2, стр. 69–85

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.2.5
Детаљније
6.
О предлогу поза у српским народним говорима
Марина Јуришић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Књ. 65, Бр. 2, стр. 87–98

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.2.6
Детаљније
7.
Temporal Properties of Speech and the Perception of Reading (Dis)Fluency: Serbian EFL vs. L1 Serbian and L1 English
Tatjana Paunović
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Књ. 65, Бр. 2, стр. 99–122

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.2.7
Детаљније
8.
Експресивни имплицитни суперлативи у српском и енглеском језику
Јелена Јосијевић
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Књ. 65, Бр. 2, стр. 123–139

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.2.8
Детаљније
9.
Voice Onset Time and Closure Duration in Word-Initial /s/ + Stop Clusters in Clear and Conversational Speech in English: The Effect of Gender
Aleksandar Živanović
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2022. - Књ. 65, Бр. 2, стр. 141–150

https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.2.9
Детаљније