/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књига 2 (2017) Бр. 1

Књига 2 (2017) Бр. 2

Књига 3 (2018) Бр. 1

Књига 3 (2018) Бр. 2

Књига 4 (2019) Бр. 1

Књига 4 (2019) Бр. 2

Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, Књ. 3 (2018), Бр. 1


1.
“I Have Already Seen in the Clouds”: The Nature of the Water-Creature Among the |xam Bushmen and Their Modern Descendants
José Manuel de Prada-Samper
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Књ. 3, Бр. 1, стр. 13-37

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.1
Детаљније
2.
Мотив “бык выходит из озера” в монгольском фольклоре
Юлия Викторовна Ляхова
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Књ. 3, Бр. 1, стр. 39-53

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.2
Детаљније
3.
Редкая удача и смертельная опасность: коровы появляются из воды
Михаил Гардер
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Књ. 3, Бр. 1, стр. 55-68

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.3
Детаљније
4.
Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима
Нина Аксић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Књ. 3, Бр. 1, стр. 69-82

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.4
Детаљније
5.
Веровање у судбину у записима из Црљенца
Јована Дишић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Књ. 3, Бр. 1, стр. 85-122

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.5
Детаљније
6.
Како песници разумеју жртвени обред: „Непочин-поље” Васка Попе кроз призму „Поетике жртвеног обреда” Миодрага Павловића
Јована Тодоровић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Књ. 3, Бр. 1, стр. 123-145

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.6
Детаљније
7.
„Ој, кад ће прођем Шар-планину”: песмом кроз Сиринићку жупу
Мирјана Закић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Књ. 3, Бр. 1, стр. 149-164

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.7
Детаљније