/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 2 (2017), Бр. 1

Књ. 2 (2017), Бр. 2

Књ. 3 (2018), Бр. 1

Књ. 3 (2018), Бр. 2

Књ. 4 (2019), Бр. 1

Књ. 4 (2019), Бр. 2

Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, Књ. 2 (2017), Бр. 1


1.
Murder Ballads in English: From Oral Tradition to Crime Fiction
Uroš Tomić
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2017. - Књ. 2, Бр. 1, стр. 7-18

https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.1.1
Детаљније
2.
„Највећа је жалост за братом”: О тексту и о мелодији
Јелена Јовановић, Зоја Карановић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2017. - Књ. 2, Бр. 1, стр. 19-39

https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.1.2
Детаљније
3.
„Smrt ne postoji”: Etnografsko-religijski intervju o zagrobnom životu
María Tausiet
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2017. - Књ. 2, Бр. 1, стр. 41-62

https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.1.3
Детаљније
4.
Мотивот предење во балканските народни култури со посебен осврт на македонската народна култура
Весна Петреска
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2017. - Књ. 2, Бр. 1, стр. 63-80

https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.1.4
Детаљније
5.
Људска фигура на усадницима трију гробаља у области Раса
Александра Попин
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2017. - Књ. 2, Бр. 1, стр. 81-98

https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.1.5
Детаљније