/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 2 (2017) No. 1

Volume 2 (2017) No. 2

Volume 3 (2018) No. 1

Volume 3 (2018) No. 2

Volume 4 (2019) No. 1

Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, Vol. 3 (2018), No. 1


1.
“I Have Already Seen in the Clouds”: The Nature of the Water-Creature Among the |xam Bushmen and Their Modern Descendants
José Manuel de Prada-Samper
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Vol. 3, No. 1, p. 13-37

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.1
Detailed
2.
Мотив “бык выходит из озера” в монгольском фольклоре
Юлия Викторовна Ляхова
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Vol. 3, No. 1, p. 39-53

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.2
Detailed
3.
Редкая удача и смертельная опасность: коровы появляются из воды
Михаил Гардер
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Vol. 3, No. 1, p. 55-68

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.3
Detailed
4.
Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима
Нина Аксић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Vol. 3, No. 1, p. 69-82

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.4
Detailed
5.
Веровање у судбину у записима из Црљенца
Јована Дишић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Vol. 3, No. 1, p. 85-122

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.5
Detailed
6.
Како песници разумеју жртвени обред: „Непочин-поље” Васка Попе кроз призму „Поетике жртвеног обреда” Миодрага Павловића
Јована Тодоровић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Vol. 3, No. 1, p. 123-145

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.6
Detailed
7.
„Ој, кад ће прођем Шар-планину”: песмом кроз Сиринићку жупу
Мирјана Закић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Vol. 3, No. 1, p. 149-164

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.7
Detailed