/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 7 (2022), No. 2

Vol. 7 (2022), No. 1

Vol. 6 (2021), No. 2

Vol. 6 (2021), No. 1

Vol. 5 (2020), No. 2

Vol. 5 (2020), No. 1

Vol. 4 (2019), No. 2

Vol. 4 (2019), No. 1

Vol. 3 (2018), No. 2

Vol. 3 (2018), No. 1

Vol. 2 (2017), No. 2

Vol. 2 (2017), No. 1

Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, Vol. 6 (2021), No. 1


1.
„Жени се, војно, нечу те”: верност и неверност у српским народним песмама (из теренске збирке са Белог Тимока)
Зоја С. Карановић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2021. - Vol. 6, No. 1, p. 9–30

https://doi.org/10.18485/folk.2021.6.1.1
Detailed
2.
Лирски град: космички и људски
о представама града у јужнословенској усменој лирици
Ана Вукмановић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2021. - Vol. 6, No. 1, p. 31–66

https://doi.org/10.18485/folk.2021.6.1.2
Detailed
3.
Записи предања у Етнографској збирци САНУ у периоду од 1886. до 1914. године
Даница Јовић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2021. - Vol. 6, No. 1, p. 67–95

https://doi.org/10.18485/folk.2021.6.1.3
Detailed
4.
Делатност Комисије за фолклористику при Међународном комитету слависта
Дејан Ајдачић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2021. - Vol. 6, No. 1, p. 97–106

https://doi.org/10.18485/folk.2021.6.1.4
Detailed
5.
От дневника погоды к автобиографической прозе: личный архив в культурном пространстве малого города
Светлана Александровна Жадовская
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2021. - Vol. 6, No. 1, p. 107–123

https://doi.org/10.18485/folk.2021.6.1.5
Detailed
6.
Женско плесно тело као репрезент националне културе
студија случаја: српске плесачице на пригодним поштанским маркама
Николета Дојчиновић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2021. - Vol. 6, No. 1, p. 125–139

https://doi.org/10.18485/folk.2021.6.1.6
Detailed