/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 8 (2023), Бр. 1-2

Књ. 7 (2022), Бр. 2

Књ. 7 (2022), Бр. 1

Књ. 6 (2021), Бр. 2

Књ. 6 (2021), Бр. 1

Књ. 5 (2020), Бр. 2

Књ. 5 (2020), Бр. 1

Књ. 4 (2019), Бр. 2

Књ. 4 (2019), Бр. 1

Књ. 3 (2018), Бр. 2

Књ. 3 (2018), Бр. 1

Књ. 2 (2017), Бр. 2

Књ. 2 (2017), Бр. 1

Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије

ISSN: 2560-4414

EISSN: 2560-3191