/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књига 2 (2017) Бр. 1

Књига 2 (2017) Бр. 2

Књига 3 (2018) Бр. 1

Књига 3 (2018) Бр. 2

Књига 4 (2019) Бр. 1

Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије

ISSN: 2560-4414

EISSN: 2560-3191