/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 2 (2017), Бр. 1

Књ. 2 (2017), Бр. 2

Књ. 3 (2018), Бр. 1

Књ. 3 (2018), Бр. 2

Књ. 4 (2019), Бр. 1

Књ. 4 (2019), Бр. 2

Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, Књ. 3 (2018), Бр. 2


1.
Обредна лексика и ритуална пракса у вези с рођењем у „Српском рјечнику” (1818) Вука Стефановића Караџића
Зоја Карановић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Књ. 3, Бр. 2, стр. 9-22

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.1
Детаљније
2.
Предлози као одредничке речи у Вуковом „Српском рјечнику” (1818)
Софија Милорадовић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Књ. 3, Бр. 2, стр. 23-36

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.2
Детаљније
3.
Сложенице с нултим суфиксом у Вуковом „Српском рјечнику” (1818) и њихови немачки и грчки еквиваленти
Гордана Штасни, Жарко Бошњаковић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Књ. 3, Бр. 2, стр. 37-53

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.3
Детаљније
4.
Прилог проучавању српске историјске фитонимије: Вук Стефановић Караџић, „Српски рјечник: истолкован њемачким и латинским ријечма” (1818)
Маја Калезић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Књ. 3, Бр. 2, стр. 55-64

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.4
Детаљније
5.
Тихомир Ђорђевић и народне игре
Весна Марјановић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Књ. 3, Бр. 2, стр. 67-79

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.5
Детаљније
6.
Преписка Тихомира Р. Ђорђевића и Јована Н. Томића
Светлана Мирчов
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Књ. 3, Бр. 2, стр. 81-89

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.6
Детаљније
7.
Арапов гроб у Новом Пазару
Александра Попин
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Књ. 3, Бр. 2, стр. 91-106

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.7
Детаљније
8.
Народне приповетке у рукописној збирци Тихомира Ђорђевића у Етнографској збирци Архива САНУ
Марина Младеновић Митровић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2018. - Књ. 3, Бр. 2, стр. 107-123

https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.8
Детаљније