/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књига 2 (2017) Бр. 1

Књига 2 (2017) Бр. 2

Књига 3 (2018) Бр. 1

Књига 3 (2018) Бр. 2

Књига 4 (2019) Бр. 1

Књига 4 (2019) Бр. 2

Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, Књ. 4 (2019), Бр. 2