/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 23 (2024), No. 86

Tm. 23 (2024), No. 85

Tm. 22 (2023), No. 84

Tm. 22 (2023), No. 83

Tm. 22 (2023), No. 81-82

Tm. 21 (2022), No. 80

Tm. 21 (2022), No. 79

Tm. 21 (2022), No. 77-78

Tm. 20 (2021), No. 76

Tm. 20 (2021), No. 75

Tm. 19 (2020), No. 73-74

Европско законодавство, Tm. 23 (2024), No. 85


1.
Политичке последице препознавања перспективе чланства у Европској унији за три источна партнера
Милош Петровић
Европско законодавство, 2024. - Tm. 23, No. 85, p. 13–33

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.85.1
Detallado
2.
Крећу ли се Запад и Кина ка економски узајамно осигураном уништењу?
Горан Николић, Јелена Звездановић Лобанова, Петар С. Ћурчић
Европско законодавство, 2024. - Tm. 23, No. 85, p. 34–51

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.85.2
Detallado
3.
Француско-немачки експертски предлог о проширењу и институционалној реформи Европске уније
Слободан Зечевић
Европско законодавство, 2024. - Tm. 23, No. 85, p. 53–62

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.85.3
Detallado
4.
Третман кривичних дела против здравља људи у европском законодавству
Ратомир Антоновић
Европско законодавство, 2024. - Tm. 23, No. 85, p. 63–76

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.85.4
Detallado
5.
Унапређење европске економске безбедности: увод у пет нових иницијатива
Душко Димитријевић
Европско законодавство, 2024. - Tm. 23, No. 85, p. 77–92

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.85.5
Detallado
6.
Уредба о стратешким плановима државa чланицa у оквиру заједничке пољопривредне политике Европске уније
Душан Дабовић
Европско законодавство, 2024. - Tm. 23, No. 85, p. 93–110

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.85.6
Detallado
7.
Питање председавања Организацијом за европску безбедност и сарадњу — изазови и перспективе
Јована Тијанић
Европско законодавство, 2024. - Tm. 23, No. 85, p. 111–124

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.85.7
Detallado
8.
Европска мрежа за превенцију криминала — улога и перспективе
Филип Мирић
Европско законодавство, 2024. - Tm. 23, No. 85, p. 125–134

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.85.8
Detallado
9.
Улога Радне заједнице/Савеза Алпе-Јадран на постјугословенском простору
Митко Арнаудов, Никола Хаџић
Европско законодавство, 2024. - Tm. 23, No. 85, p. 135–150

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.85.9
Detallado
10.
Енергетски ресурси и управљање економским развојем држава Балкана
Азра Ћатовић, Јанко Тодоров
Европско законодавство, 2024. - Tm. 23, No. 85, p. 151–164

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.85.10
Detallado
11.
Право на чисту воду према законодавству Европске уније
Ирис Бјелица Влајић
Европско законодавство, 2024. - Tm. 23, No. 85, p. 165–187

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.85.11
Detallado
12.
Развој права климатских промена
Драгана Барјактаревић
Европско законодавство, 2024. - Tm. 23, No. 85, p. 188–207

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.85.12
Detallado
13.
Реорганизација високог образовања на Западном Балкану у функцији унапређења саобраћаја, екологије и одрживог развоја
Слободан Нешковић
Европско законодавство, 2024. - Tm. 23, No. 85, p. 209–224

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.85.13
Detallado
14.
Примена европског модела отвореног учења у пројекту трансформације система образовања
Ениса Аливодић, Александар Гајић
Европско законодавство, 2024. - Tm. 23, No. 85, p. 225–237

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.85.14
Detallado