/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 23 (2024), No. 86

Tm. 23 (2024), No. 85

Tm. 22 (2023), No. 84

Tm. 22 (2023), No. 83

Tm. 22 (2023), No. 81-82

Tm. 21 (2022), No. 80

Tm. 21 (2022), No. 79

Tm. 21 (2022), No. 77-78

Tm. 20 (2021), No. 76

Tm. 20 (2021), No. 75

Tm. 19 (2020), No. 73-74

Evropsko zakonodavstvo, Tm. 21 (2022), No. 77-78


1.
Визија о Европској унији као геоекономском и геополитичком актеру
Горан Николић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 13–31

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.1
Detallado
2.
Србија као геостратешки изазов Европске уније
Слободан Зечевић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 32–41

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.2
Detallado
3.
Институционално позиционирање ЕУ
Слободан Нешковић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 43–62

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.3
Detallado
4.
Право Европске уније као самодовољни правни режим — између мита и реалности
Антониа Јутронић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 63–85

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.4
Detallado
5.
Претпоставка невиности у праву Европске уније
Филип Мирић, Садмир Каровић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 86–96

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.5
Detallado
6.
Координисани приступ Eвропске уније за безбедно и слободно кретање тoком пандемије COVID-19
Јелица Горданић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 97–110

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.6
Detallado
7.
Урeдбa 2021/836 Eврoпскoг пaрлaмeнтa и Сaвeтa o Мeхaнизму цивилнe зaштитe EУ
Александар Јазић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 111–123

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.7
Detallado
8.
Нови закон о тржишту капитала Србије и хармонизација са MiFID II
Марија Вићић Симић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 125–139

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.8
Detallado
9.
Обрнута хипотека — потенцијал за развој тржишта некретнина у Републици Србији
Марија Мајсторовић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 140–155

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.9
Detallado
10.
Секундарни стечајни поступак у праву ЕУ и потреба његовог спровођења у међународном стечају
Владимир Чоловић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 157–172

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.10
Detallado
11.
Ревизија и надзор задружног пословања у домаћем и европском праву
Марина Протић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 173–192

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.11
Detallado
12.
Усклађивање правила о техничким условима за пловила на унутрашњим пловним путевима
Ирис Бјелица Влајић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 193–204

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.12
Detallado
13.
Култура безбедности у друмском саобраћају
Раде Богојевић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 205–219

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.13
Detallado
14.
Пољопривреда Републике Србије у светлу Стратегије за заштиту биодиверзитета 2030
Душан Дабовић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 221–241

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.14
Detallado
15.
Субвенције у пољопривреди Европске уније и државна помоћ
Вук Раичевић, Нада Живановић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 242–254

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.15
Detallado
16.
Право на чист ваздух у праву Европске уније
Љубомир Тинтор
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 255–275

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.16
Detallado
17.
Парламентарна дипломатија као инструмент спољне политике Европске уније
Maрија С. Милошевић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 277–290

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.17
Detallado
18.
Усклађивање државне спољне политике са спољном политиком Европске уније – пример Северне Македоније
Митко Арнаудов
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 291–304

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.18
Detallado
19.
Eврoпскa службa зa спoљну aкциjу
Никoлa Стaнкoвић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 305–325

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.19
Detallado
20.
Стратешки компас за безбедност и одбрану ЕУ
Душко Димитријевић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 327–347

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.20
Detallado
21.
Изазови локалне и регионалне безбедности и њихове наднационалне импликације
Јелена Матијашевић, Јоко Драгојловић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 348–364

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.21
Detallado
22.
Место и улога Војске Србије у Заједничкој безбедносној и одбрамбеној политици Европске уније
Хатиџа Бериша
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 365–388

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.22
Detallado
23.
Развојне иницијативе и модалитети прекограничне сарадње држава у Европској унији
Анастазија Тања Ђелић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 389–406

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.23
Detallado
24.
CEFTA споразум и европске интеграције земаља Западног Балкана
Бирсена Дуљевић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 407–423

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.24
Detallado
25.
Eврoпскo устaвнo прaвo – нoвa aкaдeмскa дисциплинa
Свeтoмир Шкарић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 425–444

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.25
Detallado
26.
Интеркултурност и образовна језичка политика Европске уније у Србији
Катарина Радојковић Илић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 445–459

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.26
Detallado
27.
Етички аспекти комуникације, биоетике и приговора савести
Љиљана М. Мудринић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 461–483

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.27
Detallado
28.
Трговина људима у пракси Европског суда за људска права
Дијана Савић Божић
Evropsko zakonodavstvo, 2022. - Tm. 21, No. 77-78, p. 485–504

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.28
Detallado