/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 23 (2024), No. 86

Tm. 23 (2024), No. 85

Tm. 22 (2023), No. 84

Tm. 22 (2023), No. 83

Tm. 22 (2023), No. 81-82

Tm. 21 (2022), No. 80

Tm. 21 (2022), No. 79

Tm. 21 (2022), No. 77-78

Tm. 20 (2021), No. 76

Tm. 20 (2021), No. 75

Tm. 19 (2020), No. 73-74

Европско законодавство, Tm. 21 (2022), No. 79


1.
Обнављање европске безбедности и враћање дипломатије на светску сцену
Слободан Зечевић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 79, p. 13–21

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.1
Detallado
2.
Преглед историјског развоја Европске кодификације грађанског права
Миона Рајић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 79, p. 23–44

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.2
Detallado
3.
Интересне групе и лобирање у институцијама Европске уније
Слободан Нешковић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 79, p. 45–56

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.3
Detallado
4.
Нова методологија преговора о приступању земаља Западног Балкана ЕУ — Кластер 4 и кредибилност даљег условљавања
Ивана Милићевић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 79, p. 57–76

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.4
Detallado
5.
Извештаји Европске комисије (2020–2021) и европска перспектива Србије
Митко Арнаудов
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 79, p. 77–93

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.5
Detallado
6.
Правни оквир за одговорност пружалаца услуга посредовања на интернету у Европској унији
Јелена Ћеранић Перишић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 79, p. 95–108

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.6
Detallado
7.
Јавне набавке у области одбране и право ЕУ
Ирис Бјелица Влајић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 79, p. 109–123

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.7
Detallado
8.
Предлог Директиве о дужној пажњи за одрживо пословање
Јелица Горданић, Милена Митровић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 79, p. 125–140

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.8
Detallado
9.
Казнена политика држава југоисточне Европе и хармонизација са Европском унијом
Ратомир Антоновић, Андрија Петковић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 79, p. 141–155

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.9
Detallado
10.
Утицај страног капитала на економски развој и приближавање Европској унији
Славко Вукша, Сергеј Вукша
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 79, p. 157–172

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.10
Detallado
11.
Европска Зeлeнa агенда
Душко Димитријевић, Ненад Васић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 79, p. 173–194

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.11
Detallado
12.
Деловање ЕУ након приступања Женевском акту Лисабонског споразума о именима порекла и географским ознакама
Сања Јелисавац Трошић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 79, p. 195–210

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.12
Detallado
13.
Да ли Србија има Споразум о отвореном небу?
Ирена Арсић Богдановић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 79, p. 211–232

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.13
Detallado
14.
Корпоративни безбедносни менаџмент и управљање кризама на Западном Балкану
Бирсена Нумановић Дуљевић, Јанко Тодоров, Митар Лутовац
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 79, p. 233–253

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.14
Detallado
15.
Улога паметне специјализације у политици регионалног развоја Србије
Валентина Иванић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 79, p. 255–274

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.15
Detallado
16.
Примена флексигурности у Европској унији
Славен Савић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 79, p. 275–297

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.16
Detallado
17.
Применa Повеље ЕУ о основним правима у кривичним стварима
Филип Мирић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 79, p. 299–305

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.17
Detallado