/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 23 (2024), No. 86

Tm. 23 (2024), No. 85

Tm. 22 (2023), No. 84

Tm. 22 (2023), No. 83

Tm. 22 (2023), No. 81-82

Tm. 21 (2022), No. 80

Tm. 21 (2022), No. 79

Tm. 21 (2022), No. 77-78

Tm. 20 (2021), No. 76

Tm. 20 (2021), No. 75

Tm. 19 (2020), No. 73-74

Европско законодавство, Tm. 22 (2023), No. 84


1.
Институционална будућност Европске уније
Слободан Зечевић
Европско законодавство, 2023. - Tm. 22, No. 84, p. 15–23

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.1
Detallado
2.
Особености сарадње правосуђа и унутрашњих послова Европске уније
Слободан Нешковић
Европско законодавство, 2023. - Tm. 22, No. 84, p. 25–40

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.2
Detallado
3.
Прекогранични пренос података о личности у домаћем праву и праву Европске уније
Остоја Калаба
Европско законодавство, 2023. - Tm. 22, No. 84, p. 41–77

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.3
Detallado
4.
Ново законодавство Европске уније о заштити од економске принуде коју примењују треће државе
Душко Димитријевић
Европско законодавство, 2023. - Tm. 22, No. 84, p. 79–93

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.4
Detallado
5.
Нова уредба ЕУ о организацији тржишта пољопривредних производа
Душан Дабовић
Европско законодавство, 2023. - Tm. 22, No. 84, p. 95–112

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.5
Detallado
6.
Стандарди сигурносног система заштите возача и путника у друмском саобраћају
Бранимир Милетић
Европско законодавство, 2023. - Tm. 22, No. 84, p. 113–127

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.6
Detallado
7.
Подршка ЕУ имплементацији Споразума о трговини оружјем
Ирис Бјелица Влајић
Европско законодавство, 2023. - Tm. 22, No. 84, p. 129–139

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.7
Detallado
8.
Међународна војна сарадња Републике Србије у оквиру Заједничке безбедносне и одбрамбене политике Европске уније
Хатиџа Бериша, Горан Корсев, Драган Стевановић
Европско законодавство, 2023. - Tm. 22, No. 84, p. 141–157

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.8
Detallado
9.
Развој и примена нормативног оквира у области мањинских права у Хрватској у контексту европских интеграција
Исидора Поп-Лазић
Европско законодавство, 2023. - Tm. 22, No. 84, p. 159–175

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.9
Detallado
10.
Сајбер безбедност vs. приватност — општа разматрања и основи заштите
Драгана Петровић
Европско законодавство, 2023. - Tm. 22, No. 84, p. 177–192

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.10
Detallado
11.
Вансудско решавање радних спорова у Србији и земљама региона
Дијана Савић Божић
Европско законодавство, 2023. - Tm. 22, No. 84, p. 193–213

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.11
Detallado
12.
Будућност људских права — основне тековине Европске уније на раскршћу између хришћанства и исламизма
Санела Вељковић, Митко Арнаудов
Европско законодавство, 2023. - Tm. 22, No. 84, p. 215–230

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.12
Detallado
13.
Слобода вероисповести у Европској унији: ношење верских симбола на радном месту
Сања Жарковић
Европско законодавство, 2023. - Tm. 22, No. 84, p. 231–247

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.13
Detallado