/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 23 (2024), No. 86

Tm. 23 (2024), No. 85

Tm. 22 (2023), No. 84

Tm. 22 (2023), No. 83

Tm. 22 (2023), No. 81-82

Tm. 21 (2022), No. 80

Tm. 21 (2022), No. 79

Tm. 21 (2022), No. 77-78

Tm. 20 (2021), No. 76

Tm. 20 (2021), No. 75

Tm. 19 (2020), No. 73-74

Европско законодавство, Tm. 21 (2022), No. 80


1.
Концепт „е-демократије” као савремени облик владавине права
Ратомир Антоновић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 80, p. 13–27

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.1
Detallado
2.
Имунитети пoслaникa Eврoпскoг пaрлaмeнтa
Никoлa Стaнкoвић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 80, p. 28–42

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.2
Detallado
3.
Специфичности европских интеграција Републике Турске
Бирсена Нумановић Дуљевић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 80, p. 43–51

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.3
Detallado
4.
Кривична дела повезана са тероризмом и заштита жртава од виктимизације у праву ЕУ
Никола Пауновић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 80, p. 53–70

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.4
Detallado
5.
Електронско фактурисање у Европској унији
Весна Ћорић, Милица В. Матијевић, Ана Кнежевић Бојовић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 80, p. 71–91

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.5
Detallado
6.
Свеобухватни споразум о инвестицијама између Европске уније и Кине
Душко Димитријевић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 80, p. 93–105

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.6
Detallado
7.
Европски правни оквир о ограничавању рекламирања дуванских производа
Филип Мирић, Јелена Младеновић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 80, p. 106–122

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.7
Detallado
8.
Банкоoсигурање у комунитарном праву
Невенка Војводић Миљковић, Милица Стојковић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 80, p. 123–136

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.8
Detallado
9.
Компаративна анализа пореских система
Петар Матић, Славко Вукша
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 80, p. 137–149

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.9
Detallado
10.
Обука помораца према законодавству Европске уније
Ирис Бјелица Влајић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 80, p. 151–168

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.10
Detallado
11.
Стратегијa Европске уније „од њиве до трпезе”
Душан Дабовић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 80, p. 169–189

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.11
Detallado
12.
Војна неутралност Србије — дилема за Европску унију?
Јелена Шулеић, Хатиџа Бериша, Сандра Божић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 80, p. 191–208

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.12
Detallado
13.
Геополитички и безбедносни значај воде као есенцијалног ресурса 21. века
Слободан Нешковић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 80, p. 209–218

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.13
Detallado
14.
Знaњe и oбрaзoвaњe — пoкрeтaч тeхнoлoшкoг, друштвeнoг и eкoнoмскoг нaпрeткa
Љиљaнa M. Mудринић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 80, p. 219–240

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.14
Detallado
15.
Значај и улога медија у процесу приступања Европској унији
Јелена Туцаковић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 80, p. 241–254

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.15
Detallado
16.
Европске интеграције у доктрини немачког Уставног суда: чија реч је последња?
Жаклина Новичић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 80, p. 255–278

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.16
Detallado
17.
Принципи непосредног правног дејства и супрематије права ЕУ у пракси Суда правде
Никола Драгојловић
Европско законодавство, 2022. - Tm. 21, No. 80, p. 279–292

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.17
Detallado