/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 67 (2024), Бр. 1

Књ. 66 (2023), Бр. 2

Књ. 66 (2023), Бр. 1

Књ. 65 (2022), Бр. 2

Књ. 65 (2022), Бр. 1

Књ. 64 (2021), Бр. 2

Књ. 64 (2021), Бр. 1

Књ. 63 (2020), Бр. 2

Књ. 63 (2020), Бр. 1

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику

ISSN: 0352-5724