/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 32 (2020), No. 1

Vol. 31 (2019), No. 2

Vol. 31 (2019), No. 1

Vol. 30 (2018), No. 2

Vol. 30 (2018), No. 1

Vol. 29 (2017), No. 2

Vol. 29 (2017), No. 1

Vol. 28 (2016), No. 2

Vol. 28 (2016), No. 1

Vol. 27 (2015), No. 2

Vol. 27 (2015), No. 1


Језичке промене из перспективе дијахронијске социолингвистике: од латинског до романских језикаАна Н. Кузмановић ЈовановићАнали Филолошког факултета, Vol. 31 (2019) No. 1

Article 7 (p. 121-137)

https://doi.org/10.18485/analiff.2019.31.1.7

Read full textCitation export: