/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 36 (2024), No. 1

Vol. 35 (2023), No. 2

Vol. 35 (2023), No. 1

Vol. 34 (2022), No. 2

Vol. 34 (2022), No. 1

Vol. 33 (2021), No. 2

Vol. 33 (2021), No. 1

Vol. 32 (2020), No. 2

Vol. 32 (2020), No. 1

Vol. 31 (2019), No. 2

Vol. 31 (2019), No. 1

Vol. 30 (2018), No. 2

Vol. 30 (2018), No. 1

Vol. 29 (2017), No. 2

Vol. 29 (2017), No. 1

Vol. 28 (2016), No. 2

Vol. 28 (2016), No. 1

Vol. 27 (2015), No. 2

Vol. 27 (2015), No. 1

Анали Филолошког факултета, Vol. 32 (2020), No. 1


1.
Unlocking Trauma in Jonathan Safran Foer’s Extremely Loud and Incredibly Close
Sanja M. Gligorić
Анали Филолошког факултета, 2020. - Vol. 32, No. 1, p. 11–26

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.1
Detailed
2.
The “Small World” of Malcolm Bradbury
Marija Č. Letić
Анали Филолошког факултета, 2020. - Vol. 32, No. 1, p. 27–38

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.2
Detailed
3.
Тони Морисон кроз призму Џона Барта: да ли је Вољена роман постмодерне?
Марија М. Ђорђевић
Анали Филолошког факултета, 2020. - Vol. 32, No. 1, p. 39–53

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.3
Detailed
4.
Делилово Подземље: проблем човека данашњице и пружање отпора систему путем популарне културе
Наташа В. Нинчетовић
Анали Филолошког факултета, 2020. - Vol. 32, No. 1, p. 55–72

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.4
Detailed
5.
Историјска позадина усменог епског наратива о зидању Скадра на Бојани
Росанда В. Бајовић
Анали Филолошког факултета, 2020. - Vol. 32, No. 1, p. 73–99

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.5
Detailed
6.
Превођење српске народне (епске) песме у српску историјску драму: многострукост значења у драмском стваралаштву Атанасија Николића
Марија Љ. Ивановић
Анали Филолошког факултета, 2020. - Vol. 32, No. 1, p. 101–119

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.6
Detailed
7.
Shakespeare’s Three Shades of Serbian — Did He Write About Us?
Nataša D. Šofranac
Анали Филолошког факултета, 2020. - Vol. 32, No. 1, p. 121–132

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.7
Detailed
8.
Louis Aragon et la réception de son œuvre dans le milieu yougoslave et serbe de 1945 à nos jours
Velimir D. Mladenović
Анали Филолошког факултета, 2020. - Vol. 32, No. 1, p. 133–147

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.8
Detailed
9.
Преводна рецепција приповедака Габријела Гарсија Маркеса на српском језику: посебна издања
Весна З. Дицков
Анали Филолошког факултета, 2020. - Vol. 32, No. 1, p. 149–170

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.9
Detailed
10.
Uloga prevođenja u nastavi jezika struke
Danijela S. Đorović
Анали Филолошког факултета, 2020. - Vol. 32, No. 1, p. 171–187

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.10
Detailed
11.
Myths and Archetypes in Rushdie’s Postcolonial World
Mina S. Suknović
Анали Филолошког факултета, 2020. - Vol. 32, No. 1, p. 189–205

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.11
Detailed
12.
Uticaj fonda usvojenih reči na razumevanje pročitanog stručnog teksta na engleskom jeziku — pilot istraživanje
Dragoslava N. Mićović
Анали Филолошког факултета, 2020. - Vol. 32, No. 1, p. 207–220

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.12
Detailed
13.
The Importance of Language Learning Strategies in Foreign Language Acquisition
Ivana M. Marinković, Dragana D. Pešić
Анали Филолошког факултета, 2020. - Vol. 32, No. 1, p. 221–239

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.13
Detailed
14.
La enseñanza del catalán en el mundo y la catalanística internacional
Pau Bori
Анали Филолошког факултета, 2020. - Vol. 32, No. 1, p. 241–258

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.14
Detailed
15.
Prozodijski međujezik: istraživanje na korpusu francuskih i srpskih prostih izjavnih rečenica
Branko M. Rakić
Анали Филолошког факултета, 2020. - Vol. 32, No. 1, p. 259–282

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.15
Detailed
16.
Делимична субјекатска контрола инфинитивних допунских конструкција са финалном вредношћу у италијанском језику
Јелена Д. Пухар
Анали Филолошког факултета, 2020. - Vol. 32, No. 1, p. 283–300

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.16
Detailed
17.
Izražavanje anteriorne buduće radnje u italijanskom i srpskom jeziku
Nataša L. Janićijević
Анали Филолошког факултета, 2020. - Vol. 32, No. 1, p. 301–315

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.17
Detailed
18.
Соматски фраземи са компонентом blod/крв у норвешком и српском језику
Јована Д. Вурдеља
Анали Филолошког факултета, 2020. - Vol. 32, No. 1, p. 317–333

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.18
Detailed
19.
Šotoku Taiši
rodonačelnik japanske državnosti

Marina V. Jović Đalović
Анали Филолошког факултета, 2020. - Vol. 32, No. 1, p. 335–341

https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.19
Detailed