/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 35 (2023), No. 2

Vol. 35 (2023), No. 1

Vol. 34 (2022), No. 2

Vol. 34 (2022), No. 1

Vol. 33 (2021), No. 2

Vol. 33 (2021), No. 1

Vol. 32 (2020), No. 2

Vol. 32 (2020), No. 1

Vol. 31 (2019), No. 2

Vol. 31 (2019), No. 1

Vol. 30 (2018), No. 2

Vol. 30 (2018), No. 1

Vol. 29 (2017), No. 2

Vol. 29 (2017), No. 1

Vol. 28 (2016), No. 2

Vol. 28 (2016), No. 1

Vol. 27 (2015), No. 2

Vol. 27 (2015), No. 1

Анали Филолошког факултета, Vol. 34 (2022), No. 1


1.
Хипокризија и медијски приказ транзиције у области енергетике у контексту климатских промена
Радослава М. Трнавац
Анали Филолошког факултета, 2022. - Vol. 34, No. 1, p. 13–29

https://doi.org/10.18485/analiff.2022.34.1.1
Detailed
2.
Допринос Наде Петровић проучавању темпоралности у француском и српском језику
Веран Ј. Станојевић
Анали Филолошког факултета, 2022. - Vol. 34, No. 1, p. 31–44

https://doi.org/10.18485/analiff.2022.34.1.2
Detailed
3.
Prilog i priloška fraza u srednjevisokonemačkom jeziku iz perspektive dependencijalne gramatike
Branislav D. Ivanović
Анали Филолошког факултета, 2022. - Vol. 34, No. 1, p. 45–57

https://doi.org/10.18485/analiff.2022.34.1.3
Detailed
4.
English Pronunciation Models in the Dialogue of Cultures: Attitudes and Concerns in Teacher Education in Russia
Elena L. Freydina, Margarita Yu. Seiranyan, Galina S. Abramova
Анали Филолошког факултета, 2022. - Vol. 34, No. 1, p. 59–72

https://doi.org/10.18485/analiff.2022.34.1.4
Detailed
5.
Harry Potter Character Names from English into Serbian: Lost in Translation
Sanja M. Krimer-Gaborović
Анали Филолошког факултета, 2022. - Vol. 34, No. 1, p. 73–90

https://doi.org/10.18485/analiff.2022.34.1.5
Detailed
6.
Critical Pedagogy and Language Education: Hearing the Voices of Serbian Students Studying Foreign Languages
Tijana D. Gajić
Анали Филолошког факултета, 2022. - Vol. 34, No. 1, p. 91–105

https://doi.org/10.18485/analiff.2022.34.1.6
Detailed
7.
О супротним везницима у напоредном и зависном односу: случај изворних говорника српског који усвајају модерни грчки као страни језик
Маја Г. Баћић Ћосић, Антонина В. Костић, Марта П. Ламбропулу
Анали Филолошког факултета, 2022. - Vol. 34, No. 1, p. 107–123

https://doi.org/10.18485/analiff.2022.34.1.7
Detailed
8.
Настава француског као страног језика у војном образовању у Србији између два светска рата
Биљана Ј. Стикић
Анали Филолошког факултета, 2022. - Vol. 34, No. 1, p. 125–142

https://doi.org/10.18485/analiff.2022.34.1.8
Detailed
9.
Učenje savremenog arapskog kao stranog jezika — modeli i pristupi
Meysun A. Gharaibeh Simonović
Анали Филолошког факултета, 2022. - Vol. 34, No. 1, p. 143–160

https://doi.org/10.18485/analiff.2022.34.1.9
Detailed
10.
Приступи и методе у истраживању утицаја матерњег језика на наставу страног језика
Невена Н. Ковачевић
Анали Филолошког факултета, 2022. - Vol. 34, No. 1, p. 161–179

https://doi.org/10.18485/analiff.2022.34.1.10
Detailed
11.
У књижевним координатама Данијеле Ходрове
Ивана Н. Кочевски
Анали Филолошког факултета, 2022. - Vol. 34, No. 1, p. 181–205

https://doi.org/10.18485/analiff.2022.34.1.11
Detailed
12.
Гавре Ђаковић као пост-аривиста: Беспуће или шта након губитка илузија?
Исидора Д. Ђоловић
Анали Филолошког факултета, 2022. - Vol. 34, No. 1, p. 207–226

https://doi.org/10.18485/analiff.2022.34.1.12
Detailed
13.
Новак ковач и Раде неимар — историјске личности и књижевни артефакти
Росанда В. Бајовић
Анали Филолошког факултета, 2022. - Vol. 34, No. 1, p. 227–253

https://doi.org/10.18485/analiff.2022.34.1.13
Detailed
14.
Circe y la vila Ravijojla como oponentes y aliadas del héroe: dos episodios análogos en la épica griega y serbia
Andrea Sánchez i Bernet
Анали Филолошког факултета, 2022. - Vol. 34, No. 1, p. 255–275

https://doi.org/10.18485/analiff.2022.34.1.14
Detailed
15.
Džordž Eliot između realizma i romantizma
Nataša V. Ninčetović
Анали Филолошког факултета, 2022. - Vol. 34, No. 1, p. 277–290

https://doi.org/10.18485/analiff.2022.34.1.15
Detailed
16.
Хронотоп града у Џојсовом роману Портрет уметника у младости
Биљана Р. Влашковић Илић
Анали Филолошког факултета, 2022. - Vol. 34, No. 1, p. 291–306

https://doi.org/10.18485/analiff.2022.34.1.16
Detailed
17.
Critical Perspectives on Mythological Motifs in Toni Morrison’s Beloved
Ana D. Begović
Анали Филолошког факултета, 2022. - Vol. 34, No. 1, p. 307–321

https://doi.org/10.18485/analiff.2022.34.1.17
Detailed
18.
Ženske emancipatorske težnje u glasilu Ne eš taršadalom (A Nő és a Társadalom 1907–1913)
Monika M. Bala
Анали Филолошког факултета, 2022. - Vol. 34, No. 1, p. 323–337

https://doi.org/10.18485/analiff.2022.34.1.18
Detailed