/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 35 (2023), No. 2

Vol. 35 (2023), No. 1

Vol. 34 (2022), No. 2

Vol. 34 (2022), No. 1

Vol. 33 (2021), No. 2

Vol. 33 (2021), No. 1

Vol. 32 (2020), No. 2

Vol. 32 (2020), No. 1

Vol. 31 (2019), No. 2

Vol. 31 (2019), No. 1

Vol. 30 (2018), No. 2

Vol. 30 (2018), No. 1

Vol. 29 (2017), No. 2

Vol. 29 (2017), No. 1

Vol. 28 (2016), No. 2

Vol. 28 (2016), No. 1

Vol. 27 (2015), No. 2

Vol. 27 (2015), No. 1

Анали Филолошког факултета, Vol. 35 (2023), No. 2


1.
Живот и дело проф. др Сретена Петровића 03. 02. 1940 — 03. 07. 2022.
Милијана П. Ђорђевић orcid logo 16px
Анали Филолошког факултета, 2023. - Vol. 35, No. 2, p. 13–17

https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.1
Detailed
2.
Кремерова критика Шлајермахерове херменеутике (Случај Платон)
Горан Ж. Ружић orcid logo 16px
Анали Филолошког факултета, 2023. - Vol. 35, No. 2, p. 19–27

https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.2
Detailed
3.
Uloga estetskog doživljaja u koncipiranju prirodno-naučnih teorija
Aleksandar D. Kandić orcid logo 16px
Анали Филолошког факултета, 2023. - Vol. 35, No. 2, p. 29–39

https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.3
Detailed
4.
Stvaralaštvo na izvoru autentičnosti
Danijela I. Grujić orcid logo 16px
Анали Филолошког факултета, 2023. - Vol. 35, No. 2, p. 41–50

https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.4
Detailed
5.
Кад фикција наговести стварност: прекогнитивни наративи у Злочину и казни Фјодора Достојевског
Јован Ч. Попов orcid logo 16px
Анали Филолошког факултета, 2023. - Vol. 35, No. 2, p. 51–62

https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.5
Detailed
6.
Михаил Булгаков и Жан Батист Молијер: између власти и слободе стваралаштва
Оливера С. Жижовић orcid logo 16px
Анали Филолошког факултета, 2023. - Vol. 35, No. 2, p. 63–78

https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.6
Detailed
7.
Egzistencijalni problemi u francuskom romanu XX veka
Jelena R. Novaković orcid logo 16px
Анали Филолошког факултета, 2023. - Vol. 35, No. 2, p. 79–92

https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.7
Detailed
8.
Дело и индивидуација
Срђан П. Шаровић orcid logo 16px, Уна Љ. Поповић orcid logo 16px
Анали Филолошког факултета, 2023. - Vol. 35, No. 2, p. 93–103

https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.8
Detailed
9.
Корпоративна егзистенција и стваралаштво: анализа редуктивних фактора савремене субјективности
Марија В. Симоновић orcid logo 16px
Анали Филолошког факултета, 2023. - Vol. 35, No. 2, p. 105–124

https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.9
Detailed
10.
Eros и telos: о освијешћеном људском животу и очувању моћи љепоте
Желимир Д. Вукашиновић orcid logo 16px
Анали Филолошког факултета, 2023. - Vol. 35, No. 2, p. 125–134

https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.10
Detailed
11.
Комуникативни аспекти узајамности: концепт дијалога у делу Мартина Бубера
Зорица П. Томић orcid logo 16px
Анали Филолошког факултета, 2023. - Vol. 35, No. 2, p. 135–146

https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.11
Detailed
12.
Prostor slobodan od države: koncepcija univerziteta u filozofiji egzistencije
Aleksandar B. Prnjat orcid logo 16px
Анали Филолошког факултета, 2023. - Vol. 35, No. 2, p. 147–154

https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.12
Detailed
13.
Фразеологизми са зоонимом као компонентом у албанском и бугарском језику
Анђела М. Марковић orcid logo 16px, Кристина З. Манић orcid logo 16px
Анали Филолошког факултета, 2023. - Vol. 35, No. 2, p. 155–171

https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.13
Detailed
14.
Luaj me zjarrin / παίζω με τη φωτιά — албански и грчки фразеологизми с компонентом ватра и њихови преводни еквиваленти на српском
Мерима Х. Кријези orcid logo 16px, Предраг Ј. Мутавџић orcid logo 16px
Анали Филолошког факултета, 2023. - Vol. 35, No. 2, p. 173–193

https://doi.org/10.18485/analiff.2023.35.2.14
Detailed