/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 35 (2023), No. 1

Vol. 34 (2022), No. 2

Vol. 34 (2022), No. 1

Vol. 33 (2021), No. 2

Vol. 33 (2021), No. 1

Vol. 32 (2020), No. 2

Vol. 32 (2020), No. 1

Vol. 31 (2019), No. 2

Vol. 31 (2019), No. 1

Vol. 30 (2018), No. 2

Vol. 30 (2018), No. 1

Vol. 29 (2017), No. 2

Vol. 29 (2017), No. 1

Vol. 28 (2016), No. 2

Vol. 28 (2016), No. 1

Vol. 27 (2015), No. 2

Vol. 27 (2015), No. 1

Анали Филолошког факултета, Vol. 33 (2021), No. 1


1.
Effects of F0 Acoustic Parameters on the Perception of Serbian Lexical Pitch Accents
Dušan Nikolić
Анали Филолошког факултета, 2021. - Vol. 33, No. 1, p. 13–27

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.1
Detailed
2.
VOT as a Phonetic Cue of Foreign Accentedness – A Case Study Approach of Five Austrian Students of English
Milena Kong-Insam
Анали Филолошког факултета, 2021. - Vol. 33, No. 1, p. 29–47

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.2
Detailed
3.
Oво је трећи пут како се преселио. – Перфекат или аорист у модерном грчком језику?
Маја Г. Баћић
Анали Филолошког факултета, 2021. - Vol. 33, No. 1, p. 49–64

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.3
Detailed
4.
Трагом путева развитка српске дијалекатске лексике: називи за камен у говору Васојевића
Олга И. Богуновић
Анали Филолошког факултета, 2021. - Vol. 33, No. 1, p. 65–81

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.4
Detailed
5.
Културноисторијски аспекти и симболика „зелене” боје у немачким, енглеским и српским фразеологизмима
Данијела Н. Чолић, Младен В. Томић
Анали Филолошког факултета, 2021. - Vol. 33, No. 1, p. 83–99

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.5
Detailed
6.
Узроци перзистенције опсолетних генитива у немачкој фразеологији
Бранислав Д. Ивановић
Анали Филолошког факултета, 2021. - Vol. 33, No. 1, p. 101–112

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.6
Detailed
7.
On Rid and the Origin of the Get-Passive
Junichi Toyota
Анали Филолошког факултета, 2021. - Vol. 33, No. 1, p. 113–128

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.7
Detailed
8.
Преглед контрастивних истраживања српског и шпанског језика у другој деценији XXI века
Ирена М. Селаковић
Анали Филолошког факултета, 2021. - Vol. 33, No. 1, p. 129–157

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.8
Detailed
9.
Вежбе изговора француског самогласника [y] у савременим методама за учење француског језика до нивоа А2: могућности примене у настави са србофоним субјектима
Бранко М. Ракић
Анали Филолошког факултета, 2021. - Vol. 33, No. 1, p. 159–176

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.9
Detailed
10.
«Auteurs FLE» pour les apprenants (serbes) de FLE
Velibor Čolić
Jelena B. Brajović
Анали Филолошког факултета, 2021. - Vol. 33, No. 1, p. 177–192

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.10
Detailed
11.
Učestali leksički spojevi u nastavi engleskog kao stranog jezika struke na master akademskim studijama
Danijela D. Đorđević, Katarina O. Lazić
Анали Филолошког факултета, 2021. - Vol. 33, No. 1, p. 193–207

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.11
Detailed
12.
Настава страних језика на раном узрасту: приказ модела наставе и наставног плана и програма у Србији
Дуња Д. Бранков
Анали Филолошког факултета, 2021. - Vol. 33, No. 1, p. 209–230

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.12
Detailed
13.
Jedan prilog izučavanju pozicije i odgovornosti intelektualca u kriznim vremenima — slučaj Šandora Maraija
Marko R. Čudić
Анали Филолошког факултета, 2021. - Vol. 33, No. 1, p. 231–243

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.13
Detailed
14.
Transformacija mita o Edipu u drami Slepac Huga Klausa
Aleksandar S. Đokanović
Анали Филолошког факултета, 2021. - Vol. 33, No. 1, p. 245–258

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.14
Detailed
15.
Преводна и критичка рецепција романа Педро Парамо Хуана Рулфа у Србији
Владимир Ј. Карановић, Снежана Б. Јовановић
Анали Филолошког факултета, 2021. - Vol. 33, No. 1, p. 259–278

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.15
Detailed
16.
Réflexions d’Elsa Triolet sur la science
Velimir D. Mladenović
Анали Филолошког факултета, 2021. - Vol. 33, No. 1, p. 279–293

https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.1.16
Detailed