/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 32 (2020), No. 1

Vol. 31 (2019), No. 2

Vol. 31 (2019), No. 1

Vol. 30 (2018), No. 2

Vol. 30 (2018), No. 1

Vol. 29 (2017), No. 2

Vol. 29 (2017), No. 1

Vol. 28 (2016), No. 2

Vol. 28 (2016), No. 1

Vol. 27 (2015), No. 2

Vol. 27 (2015), No. 1


Велики допринос српској и франкороманистичкој традуктологијиАнђела Д. ВасиљевићАнали Филолошког факултета, Vol. 31 (2019) No. 1

Article 22 (p. 425-430)

https://doi.org/10.18485/analiff.2019.31.1.22

Read full textCitation export: