/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 27 (2015) No. 1

Volume 27 (2015) No. 2

Volume 28 (2016) No. 1

Volume 28 (2016) No. 2

Volume 29 (2017) No. 1

Volume 29 (2017) No. 2

Volume 30 (2018) No. 1


Фразеологизми са лексемом „коњ” у савременом албанском, румунском и српском језикуПредраг J. Мутавџић, Мерима Кријези, Ана Б. СивачкиАнали Филолошког факултета, Vol. 30 (2018) No. 1

Article 14 (p. 249-284)

https://doi.org/10.18485/analiff.2018.30.1.14

Read full textCitation export: