/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 27 (2015) No. 1

Volume 27 (2015) No. 2

Volume 28 (2016) No. 1

Volume 28 (2016) No. 2

Volume 29 (2017) No. 1

Volume 29 (2017) No. 2

Volume 30 (2018) No. 1

Volume 30 (2018) No. 2

Volume 31 (2019) No. 1

Volume 31 (2019) No. 2


Инструктивни ’начин излагања’ у примењеним техничким струкамаЈелена Р. Јовановић СимићАнали Филолошког факултета, Vol. 28 (2016) No. 1

Article 10 (p. 167-190)

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.1.10

Read full textCitation export: