/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 27 (2015) No. 1

Volume 27 (2015) No. 2

Volume 28 (2016) No. 1

Volume 28 (2016) No. 2

Volume 29 (2017) No. 1

Volume 29 (2017) No. 2


О нестандардној лексици у лексикографским изворимаОливера М. ДурбабаАнали Филолошког факултета, Vol. 27 (2015) No. 2

Article 11 (p. 211-223)

https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.11

Read full textCitation export: