/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 52 (2020), No. 171

Vol. 52 (2020), No. 170

Vol. 51 (2019), No. 169

Vol. 51 (2019), No. 168

Vol. 51 (2019), No. 167


Међукњижевне везе у прози словачког аутора Павела Виликовског из угла рецепције и преводаМарина Шимак СпеваковаКњижевна историја, Vol. 51 (2019) No. 169

Article 18 (p. 351-363)

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.169.18

Read full textCitation export: