/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 51 (2019) No. 167

Volume 51 (2019) No. 168

Volume 51 (2019) No. 169


Смеховни каталози и дискурзивна транскоректност у прози Саве ДамјановаИгор ПеришићКњижевна историја, Vol. 51 (2019) No. 168

Article 2 (p. 27-43)

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.2

Read full textCitation export: