/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 52 (2020), No. 171

Vol. 52 (2020), No. 170

Vol. 51 (2019), No. 169

Vol. 51 (2019), No. 168

Vol. 51 (2019), No. 167


Књижевни текст и читање маскулинитетаИвана Ђурић Пауновић, Кристина СтевановићКњижевна историја, Vol. 51 (2019) No. 168

Article 16 (p. 287-301)

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.16

Read full textCitation export: