/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 51 (2019) No. 167

Volume 51 (2019) No. 168

Volume 51 (2019) No. 169


Књижевни текст и читање маскулинитетаИвана Ђурић Пауновић, Кристина СтевановићКњижевна историја, Vol. 51 (2019) No. 168

Article 16 (p. 287-301)

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.16

Read full textCitation export: