/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 36 (2024), No. 1

Vol. 35 (2023), No. 2

Vol. 35 (2023), No. 1

Vol. 34 (2022), No. 2

Vol. 34 (2022), No. 1

Vol. 33 (2021), No. 2

Vol. 33 (2021), No. 1

Vol. 32 (2020), No. 2

Vol. 32 (2020), No. 1

Vol. 31 (2019), No. 2

Vol. 31 (2019), No. 1

Vol. 30 (2018), No. 2

Vol. 30 (2018), No. 1

Vol. 29 (2017), No. 2

Vol. 29 (2017), No. 1

Vol. 28 (2016), No. 2

Vol. 28 (2016), No. 1

Vol. 27 (2015), No. 2

Vol. 27 (2015), No. 1

Обавештење о повлачењу рада
Да ли је Америка крмача која прождире свој окот: Апдајков Терориста као образовни роман / Магда Г. Миликић // Анали Филолошког факултета. - Vol. 32, No. 2 (2020), стр. 81–110

Link to retracted article: https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.2.5

This statement prevents retracted work to be listed in the author's bibliography and its further citation.


Анали Филолошког факултета, Vol. 35 (2023) No. 1

Citation export: