/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 27 (2015) No. 1

Volume 27 (2015) No. 2

Volume 28 (2016) No. 1

Volume 28 (2016) No. 2

Volume 29 (2017) No. 1

Volume 29 (2017) No. 2

Volume 30 (2018) No. 1

Volume 30 (2018) No. 2

Volume 31 (2019) No. 1

Volume 31 (2019) No. 2


Концептуализацијa среће у немачким и српским соматским фразеологизмимаГордана М. Ристић, Душанка С. ВујовићАнали Филолошког факултета, Vol. 30 (2018) No. 2

Article 8 (p. 125-144)

https://doi.org/10.18485/analiff.2018.30.2.8

Read full textCitation export: