doi.fil.bg.ac.rs


Poređenje karakterizacije likova u romanu „Nema zemlje za starce’’ Kormaka Makartija i filmskoj adaptaciji braće Koen


Miloš S. ArsićАнали Филолошког факултета Vol. 27 (2015) No. 2
Article 7 (p. 125-143)
https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.7

Read full text

Citation export: