doi.fil.bg.ac.rs


Турцизми као кључне компоненте у фразеологизмима у савременом грчком језику и њихови преводни еквиваленти на српски


Предраг Ј. Мутавџић, Војкан В. Стојичић, Anastassios L. KampourisАнали Филолошког факултета Vol. 27 (2015) No. 2
Article 12 (p. 225-255)
https://doi.org/10.18485/analiff.2015.27.2.12

Read full text

Citation export: