/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 21 (2023), Br. 21

Knj. 20 (2022), Br. 20

Knj. 19 (2021), Br. 19

Knj. 18 (2020), Br. 18

Knj. 17 (2019), Br. 17

Knj. 16 (2018), Br. 16

Knj. 15 (2017), Br. 15

Knj. 14 (2016), Br. 13-14

Knj. 12 (2014), Br. 12

Knj. 11 (2013), Br. 11

Knj. 10 (2012), Br. 10

Knj. 9 (2011), Br. 9

Knj. 5 (2007), Br. 5

Philologia, Knj. 20 (2022), Br. 20


1.
Speech Rhythm as an Elusive Phenomenon in Relation to Its Shape and Function
Galina M. Vishnevskaya, Michael E. Zverev
Philologia, 2022. - Knj. 20, Br. 20, str. 1–20

https://doi.org/10.18485/philologia.2022.20.20.1
Detaljnije
2.
Ideal izvornog govornika u svetlu varijetalne diversifikacije engleskog jezika u međunarodnoj upotrebi: istraživačke paradigme
Tamara Tošić
Philologia, 2022. - Knj. 20, Br. 20, str. 21–34

https://doi.org/10.18485/philologia.2022.20.20.2
Detaljnije
3.
Research Articles on English Phonetics and Phonology Published in Northern Europe from 2002 to 2022: A Systematic Analysis
Oleksandr Kapranov
Philologia, 2022. - Knj. 20, Br. 20, str. 35–53

https://doi.org/10.18485/philologia.2022.20.20.3
Detaljnije
4.
A Cognitive Mode Change in Language Learning
Yoko Kikuchi
Philologia, 2022. - Knj. 20, Br. 20, str. 55–69

https://doi.org/10.18485/philologia.2022.20.20.4
Detaljnije
5.
Popularna kultura i odnosi moći u noveli O miševima i ljudima Džona Stajnbeka
Jovana Nikolić
Philologia, 2022. - Knj. 20, Br. 20, str. 71–82

https://doi.org/10.18485/philologia.2022.20.20.5
Detaljnije
6.
О priči i nеpričаnјu: Kuciјеv rоmаn
Tatjana Ristić
Philologia, 2022. - Knj. 20, Br. 20, str. 83–92

https://doi.org/10.18485/philologia.2022.20.20.6
Detaljnije
7.
Položaj žena u Mađarskoj dvadesetih godina 20. veka i uloga Sesil Tormai (1875–1937) u Nacionalnom savezu mađarskih žena i časopisu Napkelet
Monika Bala
Philologia, 2022. - Knj. 20, Br. 20, str. 93–106

https://doi.org/10.18485/philologia.2022.20.20.7
Detaljnije