/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 21 (2023), Br. 21

Knj. 20 (2022), Br. 20

Knj. 19 (2021), Br. 19

Knj. 18 (2020), Br. 18

Knj. 17 (2019), Br. 17

Knj. 16 (2018), Br. 16

Knj. 15 (2017), Br. 15

Knj. 14 (2016), Br. 13-14

Knj. 12 (2014), Br. 12

Knj. 11 (2013), Br. 11

Knj. 10 (2012), Br. 10

Knj. 9 (2011), Br. 9

Knj. 5 (2007), Br. 5

Philologia, Knj. 15 (2017), Br. 15


1.
Mjerenje morfološke produktivnosti akronima u engleskom jeziku – onomasiološki pristup
Maja M. Žarković
Philologia, 2017. - Knj. 15, Br. 15, str. 1–14

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.1
Detaljnije
2.
Da li se struktura naučnih radova autora sa južnoslovenskog govornog područja približila međunarodnim konvencijama?
Katarina Ilić
Philologia, 2017. - Knj. 15, Br. 15, str. 15–27

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.2
Detaljnije
3.
Didaktičko oblikovanje zadataka za samoevaluaciju u udžbenicima engleskog kao stranog jezika
Slobodanka Gligorić
Philologia, 2017. - Knj. 15, Br. 15, str. 29–35

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.3
Detaljnije
4.
Prilog izučavanju problema vremena i prostora u Krudijevim pripovetkama o Sindbadu
Marko Čudić
Philologia, 2017. - Knj. 15, Br. 15, str. 37–46

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.4
Detaljnije
5.
The Endangered Horizon in Alice Oswald’s “Dunt: A Poem for a Nearly Dried-Up River”
Greta Goetz
Philologia, 2017. - Knj. 15, Br. 15, str. 47–57

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.5
Detaljnije
6.
Mitovi o Sibili i Dafne u poeziji Marine Cvetajeve i Silvije Plat
Dajana Milovanov
Philologia, 2017. - Knj. 15, Br. 15, str. 59–65

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.6
Detaljnije
7.
Pornografija vs. „Naučna fantastika” u romanu „Doručak šampiona” Kurta Vonegata
Milica Abramović
Philologia, 2017. - Knj. 15, Br. 15, str. 67–77

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.7
Detaljnije