/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 20 (2022), No. 20

Vol. 19 (2021), No. 19

Vol. 18 (2020), No. 18

Vol. 17 (2019), No. 17

Vol. 16 (2018), No. 16

Vol. 15 (2017), No. 15

Vol. 14 (2016), No. 13-14

Vol. 12 (2014), No. 12

Vol. 11 (2013), No. 11

Vol. 10 (2012), No. 10

Vol. 9 (2011), No. 9

Vol. 5 (2007), No. 5

Philologia, Vol. 15 (2017), No. 15


1.
Mjerenje morfološke produktivnosti akronima u engleskom jeziku – onomasiološki pristup
Maja M. Žarković
Philologia, 2017. - Vol. 15, No. 15, p. 1–14

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.1
Detailed
2.
Da li se struktura naučnih radova autora sa južnoslovenskog govornog područja približila međunarodnim konvencijama?
Katarina Ilić
Philologia, 2017. - Vol. 15, No. 15, p. 15–27

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.2
Detailed
3.
Didaktičko oblikovanje zadataka za samoevaluaciju u udžbenicima engleskog kao stranog jezika
Slobodanka Gligorić
Philologia, 2017. - Vol. 15, No. 15, p. 29–35

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.3
Detailed
4.
Prilog izučavanju problema vremena i prostora u Krudijevim pripovetkama o Sindbadu
Marko Čudić
Philologia, 2017. - Vol. 15, No. 15, p. 37–46

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.4
Detailed
5.
The Endangered Horizon in Alice Oswald’s “Dunt: A Poem for a Nearly Dried-Up River”
Greta Goetz
Philologia, 2017. - Vol. 15, No. 15, p. 47–57

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.5
Detailed
6.
Mitovi o Sibili i Dafne u poeziji Marine Cvetajeve i Silvije Plat
Dajana Milovanov
Philologia, 2017. - Vol. 15, No. 15, p. 59–65

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.6
Detailed
7.
Pornografija vs. „Naučna fantastika” u romanu „Doručak šampiona” Kurta Vonegata
Milica Abramović
Philologia, 2017. - Vol. 15, No. 15, p. 67–77

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.7
Detailed