/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 12 (2022), Br. 12

Knj. 11 (2021), Br. 11

Knj. 10 (2020), Br. 10

Knj. 9 (2019), Br. 9

Knj. 8 (2018), Br. 8

Knj. 7 (2017), Br. 7

Knj. 6 (2016), Br. 6

Knj. 5 (2015), Br. 5

Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, Knj. 7 (2017), Br. 7


1.
Искуство рата у прози Смиље Ђаковић
Јелена Милинковић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Knj. 7, Br. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.1
Detaljnije
2.
Протоавангардни програм Јелице Беловић Бернаджиковске
Жарка Свирчев
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Knj. 7, Br. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.2
Detaljnije
3.
Јелица Беловић Бернаджиковска о „духу народном’’
Јасмина Катински
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Knj. 7, Br. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.3
Detaljnije
4.
Turkish in Cyrillic: Deep Transgression in Jelena Dimitrijević’s Writings
Biljana Dojčinović, Magdalena Koch
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Knj. 7, Br. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.4
Detaljnije
5.
Јелена Димитријевић и женска друштва
Јасмина Милановић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Knj. 7, Br. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.5
Detaljnije
6.
Роман „Нове’’ Јелене Ј. Димитријевић у контексту књижевних награда
Марија Булатовић, Вишња Крстић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Knj. 7, Br. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.6
Detaljnije
7.
Фатма Алије и рађање турског књиженства
Мирјана Маринковић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Knj. 7, Br. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.7
Detaljnije
8.
Женски активизам и женско стваралаштво – стратегије преживљавања у роману „Равнотежа’’ и часопису „ProFemina’’ ауторке и уреднице Светлане Слапшак
Јелена Лалатовић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Knj. 7, Br. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.8
Detaljnije
9.
Unpacking Silence and Distortion: Mapping Misogyny in Serbia
Marina Hughson
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Knj. 7, Br. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.9
Detaljnije
10.
Родни стереотипи у уџбеницима за шпански као страни језик за адолесценте и младе у образовном систему Србије
Милица Ђуричић Гњатовић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Knj. 7, Br. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.10
Detaljnije
11.
Лиза Марић Крижанић
лепота и осећајност

Mилуника Mитровић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Knj. 7, Br. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.11
Detaljnije
12.
Библиографија часописа „Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња’’
IV део (1899-1903)

Гордана Ђоковић, Драгана Грујић, Марина Милошевић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Knj. 7, Br. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.12
Detaljnije
13.
Библиографија чланака из серијских публикација о српским музичаркама
у периоду од 1825. до 1914. године

Маријана Дујовић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2017. - Knj. 7, Br. 7.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.13
Detaljnije