/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 13 (2023), Br. 13

Knj. 12 (2022), Br. 12

Knj. 11 (2021), Br. 11

Knj. 10 (2020), Br. 10

Knj. 9 (2019), Br. 9

Knj. 8 (2018), Br. 8

Knj. 7 (2017), Br. 7

Knj. 6 (2016), Br. 6

Knj. 5 (2015), Br. 5

Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, Knj. 11 (2021), Br. 11


1.
Неромантичне јунакиње у романтичним причама Џанг Аилинг
Мирјана Павловић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2021. - Knj. 11, Br. 11.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2021.11.11.1
Detaljnije
2.
Major Trends in Dalit Women’s Autobiographies in India
Pradipta Sengupta
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2021. - Knj. 11, Br. 11.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2021.11.11.2
Detaljnije
3.
‘Cutting the Threads with Words’: The Figure of Penelope in the Poetry of Katerina Anghelaki-Rooke
Liana Giannakopoulou
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2021. - Knj. 11, Br. 11.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2021.11.11.3
Detaljnije
4.
Towards an Ethical Canon of Postwar Romanian Literature: Monica Lovinescu on Women Writers
Oana Fotache Dubălaru
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2021. - Knj. 11, Br. 11.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2021.11.11.4
Detaljnije
5.
The Artist and Her Muse: From Female Bodies Towards Female Identities (Drakulić, Bašić, Hasanbegović, Bastašić)
Ingeborg Jandl
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2021. - Knj. 11, Br. 11.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2021.11.11.5
Detaljnije
6.
Transnacionalnost u post/jugoslavenskom antiratnom ženskom eseju
Merima Omeragić
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2021. - Knj. 11, Br. 11.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2021.11.11.6
Detaljnije
7.
Језик и идентитет у роману Елвире Мујчић
Сања Кобиљ Ћуић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2021. - Knj. 11, Br. 11.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2021.11.11.7
Detaljnije
8.
Мемоари Теодоре Космовске Крајевске: еманципацијски дискурс о положају жена у Босни и Херцеговини
Наталија Панас
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2021. - Knj. 11, Br. 11.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2021.11.11.8
Detaljnije
9.
Живот и дело Леле Давичо
Биљана Скопљак
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2021. - Knj. 11, Br. 11.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2021.11.11.9
Detaljnije
10.
Идентитетска потрага жене у роману Мораш да се смешкаш Луисе Валенсуеле
Верка Карић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2021. - Knj. 11, Br. 11.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2021.11.11.10
Detaljnije
11.
Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња: V део (1904–1907)
Драгана Грујић, Гордана Ђоковић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2021. - Knj. 11, Br. 11.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2021.11.11.11
Detaljnije