/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 13 (2023), Br. 13

Knj. 12 (2022), Br. 12

Knj. 11 (2021), Br. 11

Knj. 10 (2020), Br. 10

Knj. 9 (2019), Br. 9

Knj. 8 (2018), Br. 8

Knj. 7 (2017), Br. 7

Knj. 6 (2016), Br. 6

Knj. 5 (2015), Br. 5

Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, Knj. 5 (2015), Br. 5


1.
Дигитална хуманистика и сајбер феминизам
Александра Вранеш
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.1
Detaljnije
2.
Witness or Participant? British and French First World War nursing memoirs
Alison S. Fell
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.2
Detaljnije
3.
„Војска милосрђа”
Јасмина Милановић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.3
Detaljnije
4.
Учешће жена у народноослободилачким одредима у Србији 1941-1944
Љубинка Шкодрић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.4
Detaljnije
5.
Први светски рат у делу заборављене књижевнице Драге Јовановић
Јована M. Реба
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.5
Detaljnije
6.
Тема рата у романима „Излет на пучину” и „Госпођа Даловеј” Вирџиније Вулф
Софија Немет
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.6
Detaljnije
7.
Hélène Berr: „Journal” 1942-1944: Дневник жртвовања и борбе
Невена Даковић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.7
Detaljnije
8.
Proza Vere Obradović-Delibašić (narativ revolucije: rodna mjesta ženske emancipacije?)
Mevlida Đuvić
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.8
Detaljnije
9.
„Skretnice” Jasmine Musabegović - retorika hetero-povijesti u Povijesti: politika/etika preživljavanja i (ne)moguće kodiranje doma
Mirela Berbić Imširović
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.9
Detaljnije
10.
У потрази за стратегијама преживљавања - логорска проза Милке Жицине
Катажина Тачињска
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.10
Detaljnije
11.
„Женске песме”: осврт на родну димензију усмених лирских песама
Ана Вукмановић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.11
Detaljnije
12.
Симболичко посредовање женског доживљаја света и женског стваралаштва у поезији Марије Кнежевић
Зорица Бечановић Николић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.12
Detaljnije
13.
Spoj erosa i humora u ljubavnoj poeziji Bisere Alikadić i Radmile Lazić: pjesme o braku, brakolomstvu i nekonvencionalnoj ljubavi
Adisa Bašić
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.13
Detaljnije
14.
Kako „spisateljica sagledava domovinu”: artikulacija ženskog glasa u poeziji Feride Duraković
Alma Denić Grabić
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.14
Detaljnije
15.
Искуство, исповест, исказ: родно и формативно у српској женској прози
Владислава Гордић Петковић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.15
Detaljnije
16.
„Безгранично царство бесмисла”: једно тумачење поглавља „Источни грех Ненада Митрова” у роману „Пут у Биробиџан”
Љубица Шљукић Туцаков
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.16
Detaljnije
17.
Recepcija umjetnosti Virginije Woolf: androginija kao svjetonazor ili bijeg od stvarnosti?
Nina Sirković
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.17
Detaljnije
18.
Писање млеком као „l’écriture de soi” у „Сањаријама дивље жене” Елен Сиксу
Марија Булатовић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.18
Detaljnije
19.
Рецепција романа „Принцеза Де Клев” госпође де Лафајет на простору бивше Југославије
Жељка Јанковић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.19
Detaljnije
20.
Сећање на равноправност или симулација једнакости: научнице у Србији у доба социјализма
Драгана Поповић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.20
Detaljnije
21.
Проф. др Јулка Поповић Савић – прича о испреплетаним судбинама
Јулијана J. Вучо
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.21
Detaljnije
22.
„Југославенска жена” – форум модерне списатељице
Жарка Свирчев
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.22
Detaljnije
23.
Репродуктивне политике, родни дискурси и идеологија
Ана Кузмановић Јовановић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.23
Detaljnije
24.
Ако коза лаже, рог не лаже - где су и ко су жене у српској дневној штампи
Цветана Крстев, Милош Утвић, Јелена Јаћимовић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Knj. 5, Br. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.24
Detaljnije