/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 12 (2022), Br. 12

Knj. 11 (2021), Br. 11

Knj. 10 (2020), Br. 10

Knj. 9 (2019), Br. 9

Knj. 8 (2018), Br. 8

Knj. 7 (2017), Br. 7

Knj. 6 (2016), Br. 6

Knj. 5 (2015), Br. 5

Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, Knj. 6 (2016), Br. 6


1.
Субјект који пише и субјект који се конструише у српској женској поезији након 1970.
Дубравка Ђурић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Knj. 6, Br. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.1
Detaljnije
2.
Метафизичко залеђе у збирци Десанке Максимовић „Тражим помиловање”
Славко Петаковић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Knj. 6, Br. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.2
Detaljnije
3.
Културни модели мушко-женских интеракција у народној лирској љубавној поезији
Ања Прентић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Knj. 6, Br. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.3
Detaljnije
4.
Postmoderno tijelo kao izvor patnje u stvaralaštvu najmlađih hrvatskih dramskih spisateljica
Gabriela Abrasowicz
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Knj. 6, Br. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.4
Detaljnije
5.
Метајезик ишчашеног жанра
постдрамски текст Милене Марковић
Вера Копицл
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Knj. 6, Br. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.5
Detaljnije
6.
Predodžbe o ženskim identitetima u filmovima Jasmile Žbanić i Aide Begić
Renate Hansen-Kokoruš
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Knj. 6, Br. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.6
Detaljnije
7.
Жене у служби нације и војске (1875–1918)
Светлана Стефановић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Knj. 6, Br. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.7
Detaljnije
8.
“There were banquets and parties every day”: the importance of British female circles for the Serbian Enlightenment
Persida Lazarević di Giacomo
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Knj. 6, Br. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.8
Detaljnije
9.
Дора Марсден и „The Freewoman”: уређивачка политика и идејни плурализам
Ана Коларић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Knj. 6, Br. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.9
Detaljnije
10.
The Genealogy of the 20th Century South Slavonic Novel: Zofka Kveder and Julka Chlapec-Djordjević
Alenka Jansterle-Doležal
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Knj. 6, Br. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.10
Detaljnije
11.
Аутобиографски аспекти у прози Милице Јанковић
Владимир Ђурић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Knj. 6, Br. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.11
Detaljnije
12.
Метаморфоза као конститутивно начело женских идентитета у прози Бобе Благојевић
Татјана Јовановић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Knj. 6, Br. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.12
Detaljnije
13.
Жaнрoвскa и нaрaтoлoшкa aнaлизa рoмaнa „Лeтo кaдa сaм нaучилa дa лeтим” Jaсминкe Пeтрoвић
Сaњa Судaр
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Knj. 6, Br. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.13
Detaljnije